馃嚨馃嚤 Jak zmieni艂o si臋 nastawienie administracji Prezydenta Trumpa wobec nielegalnie przebywaj膮cych os贸b mi臋dzy 2016-2018 rokiem.

Nowa administracja bardzo aktywnie wyszukuje osoby, kt贸re mog艂y by zosta膰 deportowane ze Stan贸w Zjednoczonych, i w tym celu mi臋dzy pocz膮tkiem prezydentury Trumpa a dzisiaj, zmieni艂a swoje nastawienie z poszukiwania 鈥渙s贸b kt贸re stanowi膮 zagro偶enie dla bezpiecze艅stwa kraju鈥 na osoby, kt贸re pope艂ni艂y wszelkiego typu naruszenie prawa. To znaczy, przed wyborem obecnego Prezydenta, policja imigracyjna skupia艂a si臋 na wyszukiwaniu oraz aresztowaniu os贸b, kt贸re stanowi艂y ryzyko dla bezpiecze艅stwa pa艅stwa, osoby z rekordem kryminalnym, osoby kt贸re dopiero co przyjecha艂y do kraju i pozosta艂y nielegalnie, oraz tych kt贸rzy ju偶 otrzymali nakaz deportacji ale nie wyjechali ze Stan贸w. Obecnie, policja imigracyjna szuka os贸b, kt贸re pope艂ni艂y jakiekolwiek naruszenie prawa. 聽W zwi膮zku z tym aresztowane s膮 osoby bez rekordu kryminalnego, ca艂e rodziny, a nawet pracodawcy, kt贸rzy zatrudniaj膮 nielegalnych imigrant贸w.

Dodatkowo, nowa administracja wstrzyma艂a program DACA, nara偶aj膮c miliony os贸b na deportacje, program TPS kt贸ry chroni osoby z kraj贸w dotkni臋tych kl臋ska naturaln膮 albo wojn膮, osoby kt贸re staraj膮 si臋 o wizy U czy T, zwi臋kszaj膮c wymagania ich analizy. W zwi膮zku z terminacja programu DACA a偶 690,000 os贸b zosta艂o nara偶onych na deportacj臋.

Kolejna zmiana dotyczy sposobu, w jaki ICE interpretuje 鈥渄ra偶liwe miejsca鈥 celem dokonania aresztowania, tj. ko艣cio艂y, szpitale, domy pomocy ci臋偶arnym, czy ofiarom przemocy, szko艂y, czy s膮dy. Przed administracj膮 nowego Prezydenta, ICE rzadko dokonywa艂o aresztowa艅 w s膮dach, obecnie ICE nie uwa偶na te miejsca jako 鈥渟ensitive locations.鈥

Za nowej administracji wzros艂y r贸wnie偶 aresztowania os贸b na tzw. du偶膮 skal臋. Miedzy 2016 a 2018 rokiem liczba aresztowa艅 wzros艂a z 30,348 do 40,536 os贸b tj. 33%. Niestety, w zwi膮zku z tym, zwi臋kszy艂a si臋 liczba os贸b aresztowanych przypadkowo, tj. osoby b臋d膮ce obserwatorami wydarzenia nawet bez rekordu kryminalnego.

Mi臋dzy 2016 a 2018 rokiem aresztowano 44% wi臋cej os贸b ni偶 w samym 2016 roku. Masowe aresztowania os贸b wzros艂y z 30,484 w 2016 do 40,066 w 2017 roku. Liczba os贸b deportowanych z kraju po uprzednim areszcie przez ICE wzros艂a z 65,322 to 95,360 (46% wi臋cej).

Mi臋dzy 2016 a 2017, aresztowano wi臋cej kobiet ni偶 m臋偶czyzn.