WIZA U

Wiza U jest dla ofiar przestępstwa kryminalnego – tych które bezpośrednio zostały nim dotknięte bądź pośrednio np. mama była świadkiem ataku na, i cierpienia swojego dziecka. Ale tylko niektóre przestępstwa zaliczają się do wizy U: gwałt bądź napad seksualny, napad z bronią, wymuszanie od kogoś pieniędzy, przemoc domowa, zmuszanie do pracy bądź niepłacenie za wykonana prace, porwania, przetrzymywanie kogoś na …